Sala Residence, Inspire Hub Office
122-124 B2 Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
www.ken-marketing.com
hello@ken-marketing.com (84) 938 195 827

Lu Concept Website Guideline

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

Video minh họa

Hướng dẫn thay đổi menu product

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Hướng dẫn thay đổi menu

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Hướng dẫn cập nhật sản phẩm trang chủ

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Tạo, sửa thuộc tính của sản phẩm

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Đăng nhập vào trang admin
Vào link:
https://luxencasa.vn/admin
User: vui lòng liên hệ quản lý web
Pass: vui lòng liên hệ quản lý web

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Thêm tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Thêm sản phẩm (bàn ghế ăn, bàn trà…)

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Thêm sản phẩm concept

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Quản lý đơn hàng

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)